Czy Twoja strona jest przygotowana na Consent Mode, który obowiązuje od 6 marca 2024 roku?

Prywatność danych staje się coraz bardziej istotnym elementem każdej online interakcji, Google wprowadza znaczące zmiany, aby sprostać tym wyzwaniom i oczekiwaniom. Jednym z narzędzi, które Google opracowało w celu zwiększenia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, jest Consent Mode. 

Dla pierwszych 20 firm, które do nas się zgłoszą, wdrożymy Consent Mode za darmo!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czym jest Consent Mode?

Consent Mode to rozwiązanie Google, które umożliwia właścicielom witryn zarządzanie zgodami użytkowników w sposób bardziej przejrzysty i zgodny z prawem. Dzięki niemu możliwe jest dynamiczne dostosowanie zachowania tagów Google na stronie w zależności od statusu zgody użytkownika. W praktyce oznacza to, że witryny mogą respektować wybory użytkowników dotyczące plików cookie i innych technologii śledzących, jednocześnie zachowując zdolność do gromadzenia kluczowych danych analitycznych i optymalizacji reklam. 

Teraz z uwagi na rosnące wymagania regulacyjne i ciągłe zmiany w prywatności danych, Google wprowadza Consent Mode w wersji 2, która przynosi szereg nowych wymogów. Od 6 marca 2024 roku, wszystkie strony korzystające z narzędzi Google, takich jak Google Analytics czy Google Ads, będą musiały zastosować się do nowych wytycznych i wdrożyć Consent Mode v2, aby zapewnić pełną zgodność z aktualnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z RODO.

Jakie wymogi stawia Consent Mode przed właścicielami stron internetowych?

Wdrożenie Consent Mode stawia przed właścicielami stron internetowych szereg nowych wymogów, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z aktualnymi przepisami o ochronie danych. 

Integracja i konfiguracja

Po pierwsze, właściciele muszą zintegrować Consent Mode z istniejącymi mechanizmami zarządzania zgodami, co oznacza, że muszą dostosować swoje strony internetowe, aby mogły dynamicznie reagować na zgody użytkowników. Oznacza to, że strony muszą być w stanie modyfikować zachowanie tagów Google w zależności od tego, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie i innych technologii śledzących.

Weryfikacja i aktualizacja 

Po drugie, właściciele stron są zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie tagi Google na ich stronach są zaktualizowane i skonfigurowane do pracy w ramach Consent Mode. To wymaga dokładnego przeglądu i potencjalnej aktualizacji kodu strony, aby upewnić się, że wszystkie elementy są zgodne z nowymi wytycznymi.

Transparentność i komunikacja

Po trzecie, Consent Mode wymaga od właścicieli stron pełnej transparentności wobec użytkowników. Muszą oni jasno informować użytkowników o tym, jakie dane są zbierane, w jakich celach i jak użytkownicy mogą zarządzać swoimi zgodami. To zobowiązuje do wdrożenia czytelnych i łatwo dostępnych mechanizmów zarządzania zgodami, które umożliwiają użytkownikom pełną kontrolę nad ich danymi.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce, jeśli na Twojej stronie internetowej prowadzone są działania analityczne i reklamowe przy użyciu narzędzi takich jak Google Ads, musisz dostosować sposób, w jaki informujesz i uzyskujesz zgodę od użytkowników.

Wyświetlanie komunikatu o zgodzie

  • Po wejściu na Twoją stronę użytkownik powinien natychmiast zobaczyć wyraźny i zrozumiały komunikat informujący o stosowanych praktykach dotyczących plików cookie i innych technologii śledzących.
  • Ten komunikat powinien wyjaśniać cel zbierania danych (np. analiza zachowań użytkowników, personalizacja reklam) i prosić o wyrażenie zgody na poszczególne działania.
  • Użytkownik powinien mieć możliwość wyraźnego wyboru – może zgodzić się na wszystkie działania, odrzucić wszystkie lub wybrać konkretnie, na jakie działania się zgadza, na przykład może wyrazić zgodę na działania analityczne, ale odrzucić personalizację działań reklamowych.

Co jeśli nie wdrożysz Consent Mode do 6 marca 2024 roku?

Nie wdrożenie Consent Mode do ustalonego terminu może mieć poważne konsekwencje dla Twojej firmy i strony internetowej. Jeśli zignorujesz to wymaganie to m.in.

Stracisz możliwość reklam w Google ADS

Jeśli Twoja strona nie będzie przestrzegać nowych wymogów Consent Mode, Google może ograniczyć lub całkowicie zablokować Twoje możliwości reklamowe. Oznacza to, że nie będziesz w stanie uruchamiać nowych kampanii reklamowych ani optymalizować istniejących. Spowoduje to bezpośredni wpływ na widoczność Twojej marki, zdolność do docierania do nowych klientów oraz ogólną efektywność działań marketingowych.

Nie będziesz mógł prowadzić analityki w Google Analytics:

Bez prawidłowo wdrożonego Consent Mode, zbieranie i przetwarzanie danych użytkowników przez Google Analytics może zostać znacznie ograniczone z powodu braku wymaganych zgód. To z kolei oznacza, że nie będziesz miał dostępu do pełnych danych analitycznych, które są niezbędne do zrozumienia zachowań użytkowników na Twojej stronie oraz do podejmowania informowanych decyzji biznesowych. Brak danych o użytkownikach i ich zachowaniach może prowadzić do niewłaściwych decyzji marketingowych i biznesowych, co negatywnie wpłynie na Twoje wyniki i ROI.

Naruszysz przepisy o ochronie danych

Nieprzestrzeganie nowych wymogów może zostać uznane za naruszenie RODO i innych lokalnych przepisów o ochronie danych. To z kolei może prowadzić do śledztw, audytów i znaczących kar finansowych, które mogą sięgać nawet 20% rocznego obrotu globalnego firmy lub 10 milionów euro – w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Pomożemy Twojej firmie we wdrożeniu Consent Mode

Wdrażanie Consent Mode może wydawać się skomplikowane i czasochłonne, ale nie musisz przechodzić przez ten proces samodzielnie. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Twojej firmie na każdym etapie – od początkowej analizy potrzeb, poprzez konfigurację i testowanie, aż po ostateczne wdrożenie i monitorowanie.

Jak możemy Ci pomóc?

  1. Zaczniemy od przeglądu Twojej obecnej strony internetowej i systemów zarządzania zgodami. 
  2. Skonfigurujemy Consent Mode, zapewniając, że wszystkie narzędzia i skrypty są prawidłowo skonfigurowane, aby respektować wybory Twoich użytkowników.
  3. Przeprowadzimy kompleksowe testy, aby upewnić się, że wszystko działa jak należy i że zgody użytkowników są prawidłowo rejestrowane i przetwarzane.
  4. Zapewnimy, że Twoja strona pozostaje zgodna z najnowszymi przepisami i najlepszymi praktykami, informując o wszelkich zmianach w przepisach i koniecznych aktualizacjach.

Dla pierwszych 20 firm, które do nas się zgłoszą, wdrożymy Consent Mode za darmo!

WYPEŁNIJ FORMULARZ